Borges Defteri:Edebiyat-Plastik Sanatlar-Sinema- Müzik Eksenlidir...Sarabande!..
Sarabande, Barok döneminde yaygın bir dans  türü sayılırdı. Vakur, epik, görkemli bir tarafı vardı. İlk başlarda sadece kadınlar arasında(özellikle İspanyol kadınlar) yaygındı.  Daha sonra erkekler tarafından
da benimsendi. XVI.Louis ‘in  tutkun olduğu “Sarabande”  bir “ayin” gibi karşılanıyordu.  Klasik değerler ve saray kültür birikimiyle de örtüşdüğü bilinir. Dansın mitolojik  ve  epik  anlam katmanları , keza bestelenen eserler  “sevinç ve coşku” ilintili hiçbir klişe yaklaşıma uymuyordu. Daha doğrusu bu gösteri,  içerdiği diyonysos sermestliğinin yanında ve de belki ötesinde daha çok ölümle ve ölümün o hakikatli yüzüyle hesaplaşıyordu. Nitekim, İspanya’da II.Filip “Sarabande”ı yasaklar.  Birçok klasik müzik dehasının “Sarabande” adlı besteleri var, ama biz, defter olarak aralarından en  güzeli olarak bildiğimiz Haendel’in Saraband’ini  sunuyoruz.


Borges Defteri


Usta Ellerin Anısına...


Dutar’ın (İki telli saz), ustası Hajgorban anısına…
Kendisi gitti, sazının sesi kaldı yadigar, Horasan bölgesinin uzak bir köyünde yaşayan, yeryüzü gürültüsü ve hesaplarıyla yaşamı boyunca bir ilişkisi olmadı, ilerleyen yaşına rağmen, 80 yaşında “İki telli” sazı genç kuşaklara tanıtmak için ücretsiz on binlerin katıldığı konserler verdi.Horasan toprağında zerreye dönüşerek, çoğalarak , çağlayarak yaşayacak. Mekanı  Nar  çiçeği bahçesi olsun. / borges defteri


"İKİ TELLİ SAZ YA DA" Dutar "Nedir?
İran, Orta Asya'nın birçok bölgesinde kullanılan  Dutar ; Fars, Uygur, Özbek, Türkmen halklarıyla adeta özdeşleşmiştir . Tar tel anlamına Gelir ki Dutar, vacuum, setar Üç telli, Cahar katran Dört telli saz Demektir. Dutar, "Dutar", "Dotar", "Dotar-ı Mayda" me bu imlalarla yazılabilmektedir. Dutar'ın sap uzunluğu.100-120 cm kadardır . 
 Gövde armudi biçimde Ağaç oyma veya yapıştırma olabılır.
Anadolu 'da bunabenzer İki Telli adında bir saz vardır. Anadolu'da Irızva, Ruzba veya Dede sazı adı verilene iki grup telle çalınan sazlarla Dutar'ın tarihi bağlantısının olduğu ortadadır. Ancak bugünkü Anadolu ikitellileri küçük boylardır. Arnavutluk'ta Çiftelia adıyla bilinen çalgının çalım tekniği de Anadoludakiler'le aynıdır.
• Adı, دو تار dotār ("Iki" Do دو, تار tar "tel") Farsça kelime'den geliyor
• Uygur Dutari:Yine armakla çalınır.
• Türkmen Dutar: İki Telli Türkmen halk çalgısıdır. Özbek Uygur dutarlarından daha küçüktür . Telleri metal olmakla birlikte, ibrişim olanlarına da rastlanmaktadır. Boyu 80-90 cm.dir yaklaşık. Dut ağacından  yapılır, silindirik şekillidir. Perdeler metaldir. İki tele birlikte vurularak parmakla çalınır.  İran, Horasan  Afganistan'da yaşayan Türkmenler Tarafindan da kullanılmaktadır.

Brad Meltzer / Çev. Poetic Mind


   


Hepimiz sıradan,
          Hepimiz sıkıntılı,
  Hepimiz Utangaç, Çekingen,
             Hepimiz cesur,
  Hepimiz kahraman,
       Hepimiz çaresiz insanlarız,
             Sadece gününe bağlıdır!..

Brad Meltzer
Çev.Poetic Mind

Brad Meltzer, Amerikalı yazar, 1970 ylında doğdu, NYC-Brooklyn’de büyüdü, yaşamını Güney Florida’da  sadece yazarak ve araştırma yaparak sürdürüyor.Columbia Hukuk Fakültesinden mezun yazarın yayınlanmış 10 romanı ve çocuklar için yazdığı 5 öykü kitabıyla beraber  5 mizah kitabı ve 3 “Non Fiction”  yapıtı var. Üretken ve farklı bir bakışı açısı, dili örgüs ve kurgu ağına sahiptir. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir yapıtı(daha) dilimize aktarılmadı, ilk kez bir “ürünü” defterde yayınlanıyor. Ama eğer Barad Meltzer yapıtları arasından herhangi bir yayınevimiz bir ilk çeviri sıçrayışı yapacaksa defterin ilk önersi onun “Kimlik Krizi” yapıtıdır, son on yılın en (özellikle Amerika’da) tartışmalı yapıtıdır. / defterGenç Irak'lı şair Ali Rashem anısına./defter

Irak'lı şair Ali Rashem'e (Kapkara caniler tarafından öldürülen) son veda nasıl yapılır ki? 

"Diyorsun: kuş uçtu,uçtu.Bakıyorsun-"


 yitip gitmez hiçbir iz, 
 ve boşuna değildir hiç kimsenin yitişi... Son şiirlerinden bir seçkiyi deftere göndermişti, "Poetic Mind" için... ne yürek burkan ve hüzün dolu bir haber ki şiirlerini çok sevdiği dil Türkçede göremeden yaşamdan koparıldı...Ne söylenebilir, yazılır ki?..Hiç!..


Andrei Tarkovsky Anlatıyor / Çev. borges defteri
Andrei Tarkovsky Anlatıyor

Yalnızlık duygusu

Yaptığım tüm filmlerde üzerinde en çok durduğum ve önemsediğim konu “izleyicilerimi” uyarmak ve boş bir evrende yalnız ve kayıp olmadıklarını anımsatmaktan ibarettir.

İzleyici birçok yöntemle kendi geçmişi ve yaşadığı dönemle ilişki kurabilir. Bu deneylerin birçoğu özgün irfan yönelimlidir ki aslında herkesin bu yolla  yeryüzü ve insan ilişkilerini irdeleme olanağı bulabilir.” / 1986

Çev. Borges Defteri


DİSTOPYA // Ulus Fatih


DİSTOPYA
                                             ''M.R.T için...''
 

Kısacık bir şey anlatmak istiyorum...
Küçük bir kır lokantasında, babamla yemek yemiştik, minicik bir yerdi, çok uzakta deniz görünüyordu... Kalkarken dedim ki, ağzımın kıyısında köşesinde bir şey var mı? Elini uzattı, şöyle bir yokladı ve çenemin üzerindeki beni temizlemeye kalkıştı!..

Aradan 40 yıl geçti ve şimdi anlıyorum ki, insanların tümü birbirine yabancı varlıklar, ayrılar, çenemdeki benin, o güne kadar yıllarca varlığının ayrımına varmayıp, o an, bir yemek evinden kalkarken algılayan; insanlık...

Hepimiz, her zaman böyleyiz, hepimiz ayrıyız, ruhumuz, bedenlerimiz, alışkanlıklarımız, her şeyimiz ve bunu hepimiz biliyoruz. Söylemesi güç ama, ne kadar derin bir dostluğumuz, sevgimiz varsa, o kadar birbirimize düşmanlığımız ve önü alınmaz nefretimiz var.

Babama o gün alınmıştım içten içe, ama bugün yaşamdan aldığım dersler ve zamanın yatıştırıcılığı artık beni de değiştirdi ve yaşam iklimim çoktandır onlara uyum göstermek konusunda büyük başarılar sağlıyor...

Büyük başarılar...

Şaşırtıcı gelebilir ama, sonraları Newyork'a kadar uzandı yaşam yolculuğum, niçin; Newyork, çocukluğumda duymuştum ki, orada gökdelenler yukarılarda -iki paralel doğrunun sonsuzda birleştiği gibi- birleşir, bulut ve güneş görünmez olur ve kent sonsuz bir karanlığın içinde yaşar... Neonlar kenti sürekli aydınlatır, mağazalar hep açıktır ve gündüz ve geceleri yalnızca saatler belirler. Bu efsaneyi duymuştum ve Ledin Krallığı'nda (Light Emitting Diode) yaşayan insanların, hiç bir zaman bunun ayrımında olmadıklarını da işitmiştim.

Uçağım güneşi içer gibi, Atlantik üzerinden Morristown hava alanına indiğinde güneşin çoktan düşlere karışabileceğini anlayamadım. Işıklar, göz alıcı ışıklar her şeyi unutturuyordu, yapay aylar, suni güneşler, yıldızlı gökyüzüyle dolu sanal dünyalar her şeyi hoşnutluk veren bir sanrıya dönüştürüyordu.

Kısa bir öykü bu...

Yıllarca yaşadım orada, bir gün bile güneş nerede, mehtap nerede, yıldızlar neden çıkmıyor diye düşünmedim, yer gök güneşle, ayla, yıldızlarla doluydu, sonra işte korkunç gerçeği bir gün anladım; İnsanlarda sanaldı burada...

Tanrıyı yadsırcasına ya da ona ulaşırcasına yüksek binalarda toplanıyorlar, başka yerlerdeki diğer insanlar için duygulandırmayan, barbarca kararlar veriyorlar, oraya silahlar, uçan roketler, lazerler gönderiyor, robokoplar salıyor ve kendileri dışında, her yeri güneşin kavurduğu bir cehenneme çeviriyorlardı.

Hiç kimse ayrımında değildi olan bitenin. Yavaşça ve sabırla bu kentten, dünyanın başına bela olmuş bu sanaliteden ve bambaşka bir inancın pençesine düşmüş, tuhaflıkla dönüşmüş bu robotlardan kurtulmak istedim. Zaman geçtikçe davranışlarım değişiyor ama işim gittikçe zorlaşıyordu. Onlardan ayrılıyor tepkilerini çekiyordum.

Kısa zamanda benim ne yapmak istediğimi anladılar, bir gün aniden içinde yaşadığım, oradaki Metrocity'lerden Building'in kapısı çaldı!.. -kaçma isteğim ve her şeyi haykırabileceğim korkusu onları harekete geçirmişti- (Neuromancerler'dir diye düş bile kurdum!) büyük bir telaşla, bina dışındaki diğer asansöre koştum, bugün bunu nasıl başardığımı bilemiyorum ya da onların buna nasıl göz yumabileceğini...

Zemine indiğimde ışıklar gözümü neredeyse kör ediyordu, evsiz bir Quasimodo, öylesine biri ve hiçbir şey olmamış gibi, binanın çevresini süsleyen, onu diğerlerinden ayıran, sentetik çalılıkların içine girdim, sinsiydim, ayağım, yere gömülü bir kanalizasyon variline takıldı, işte o zaman, Tanrı'ya ilk kez böylesine içten yalvarıp, dualar ettiğimi ve ürpertiler içinde bugün bile sürdürdüğümü söyleyebilirim.

Öykünün sonu yaklaşıyor...

Kanalizasyon kapağından, 'Açıl susam açıl' dercesine girerek, el yordamıyla demir tutanakları kavrayıp, paslı merdivenlerden, yitip giden dolantılarda, aşağılara doğru süzüldüm, nereden geldiği belirsiz bir ışık sızıntıyla ortalığı aydınlatmaya başlamıştı... Az ilerde büyük bir kalabalık belirdi, işte biri daha kurtuldu diye, sessiz bir tansımayla haykırıyorlardı. Bayılacak gibi oldum...

Göz gözü gördüğünde, hıçkırıklarla birbirimize sarıldık, şoka girmiştim, onlar beni teselli eder diye beklerken, ben onları teselli ediyor, ağlamayın, her şey bitti işte diye yalvarıyordum...

Şimdi orada yaşıyorum, güneş, ay ve yıldız gene yok. Ama gerçek var, her şey bir gerçeklik içinde yaşanıyor!.. Yaşamak, sevgi, barış...

Ve inanmayacaksınız ama; Aşk!..

Ulus Fatih


Sürgün çocuklar...// A. Ahıska

Erbil kırsalında çaresizce

yaşama sarılan sürgün Süryani ve Ezidi çocuklara…

 Haiku

Yüreğim,
Gidişine karşı yapraklarını döken
Ağaç gibi!..

A.Ahıska


Andre Wee // Art Works     
BORGES DEFTERİ


VARLIĞIN BİRİNCİL NEDENİ // Şafak ÇubukçuVARLIĞIN BİRİNCİL NEDENİ

Limanda yaralı denizkızı

bulutsu gözlerle izliyor tekneleri

mavi baştankara kuşlarına

anlatır gibi uzak denizlerin güzelliğini.

Ben hep buradaydım diye siliyor

tuzlu yaşlarını usulca gözlerinin

eski bir sevdadan geriye kalan

küllenmiş pişmanlıklarınıgeçmişin.

Böyle zamanlarda yeni bir isim veriyor

her ölü nesneye bilge ışıkları deniz-fenerinin

oysa bu oyun,Tanrı’nın utkusuna adanmış

en kutsal yadsımasıdır imgelemin.

Ve işte bu yüzden canlı olmak değil

ölü olmak,varlık olmanın birincil nedenidir.

Şafak Çubukçu


Furuğ“Cennette yerim yoksa ne gam
Yüreğimde sonsuz bir  cennet var…”

Furuğ


...
Dönüş // Francis Ponge / Çev. B.D

Bu anlamsız dünyanın hiçliği ve değerlerin yeniden kurgulanması ve tahribatı karşısında, bireyselliğin indirgenmesi ve varoluşun biraz daha “kendine doğru” yaklaşma olasılığından söz edilebilir. Kimileri “insana”, “bireye” adeta yeniden odaklanmışlar, işin zorluğunun farkında olanlarıdan söz edilebilir, öte yandan, kimileri ise sadece “yorumla” yetindiler: Sartre, Camus ve Giacommeti gibi.
Bazıları koro çığlığı tercih ettiler:
Yeniden nesneye dönelim.” / Edmund Husserl
 Yeryüzüne dönelim.” / Nietzsche
Ve sonrasında,  yeryüzüne, doğaya gerçekten dalmış olanlar. Bu kesimden ilk kişi kendimi sayabilirim.
Francis  Ponge
Çev. Borges Defteri


Independent Literature Journal (Portal) from Turkey

***


Link:

 • FELSEFE NOTLARI
 • Image and video hosting by TinyPic
  Felsefe Notları; Akşamın sisiyle şafağın ışınları arasındaki ses. Herkes için, Kimse için !

  ***


  P.E.N/TURKEY
  Image and video hosting by TinyPic

  ***


  Enis Batur
  Image and video hosting by TinyPic
  "Benim burada durduğuma bakmayın genç yoldaşım: Burada değilim ben artık, gövdem çürümeye şimdiden başladı, ruhum uçtu ve adresini bilmediğim bir dala kondu..."-E.B

  ***


  S U F İ
  Image and video hosting by TinyPic
  ne sanıyoruz şu ömür denilen kısa sihri? 'o süzülmüş', seçilmiş aşk cevheri var ya, işte ölümsüz olarak kalacak olan ancak odur!

  ***


  Hakan İşcen
  ORNEK6 M
  "bir sabah/ ne ben, ne siyah/ göreceksin onu Alef’in aynalarında/ tefsîrsiz rüyana uyandığında..."

  ***


  ÜÇ RENK
  3 renk
  Üç Renk: renkler, düşler, farklı bir deneyim ve üretim!..

  ***


  Sivil Sözlük
  Image and video hosting by TinyPic

  ***


  ***


  CYBERZENARCHY
  Image and video hosting by TinyPic
  "Gerçek olduğuna inandığın şeyle beslenmen! O neredeyse ve ne zamansa, senin de orada olmaklığın..." -Şenol Erdoğan

  ***


  SubCulturia
  Image and video hosting by TinyPic
  SubCulturia:"New Media Theory Group" Projesini destekler..."

  ***


  Oğuz Atay/Arşiv
  logo
  Oğuz Atay / Arşiv

  ***


  Kuzey Yıldızı/dergi arşivi
  Image and video hosting by TinyPic
  Kuzey Yıldızı/Dergi Arşivi

  ***


  491
  Image and video hosting by TinyPic

  ***


  Şair Çalışıyor/dergi arşivi
  Image and video hosting by TinyPic
  Şair Çalışıyor/Dergi Arşivi

  ***


  Şiir Penceresi
  Image and video hosting by TinyPic
  "Bir başka bakmak için..."

  ***


  Bachibouzouck/net edebiyat dergi arşivi
  Image and video hosting by TinyPic
  Bachibouzouck/net edebiyat dergi arşivi

  ***


  Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic